• Havarijná služba voda v Trenčianskom kraji

Komplexné vodárske a kurenárske služby pod jednou strechou. Vodoinštalatéri s dlhoročnou praxou. Aby boli naše služby čo najkomplexnejšie realizujeme aj kompletné montáže a opravy vodovodného a kanalizačného potrubia. Inštalujeme kvalitné systémy podlahového kúrenia. Samozrejmosťou sú u nás tlakové skúšky. Tak isto poskytujeme aj preplach - čistenie podlahového kúrenia.

Pôsobíme v lokalitách:

 • Topoľčany
 • Partizánske
 • Prievidza
 • Trenčín
 • Nováky
 • Handlová
 • Bojnice
 • Bánovce nad Bebravou
 • Nitra

Tlakové skúšky Voda – Kúrenie – Kanalizácia

Tlakové skúšky využijete nielen pri kolaudácii, ale vedia odhaliť aj problémy v potrubí – či už vodovodnom, kanalizačnom, alebo v podlahovom kúrení.

Tlakové skúšky - Kolaudácia
Tlakové skúšky kolaudácia - voda - kúrenie - kanalizácia

Tlakové skúšky ku kolaudácii

Pri kolaudácii stavby, napríklad rodinného domu, sú tlakové skúšky potrubia povinné. Máme oprávnenie vykonávať ich, pričom postupujeme podľa príslušnej technickej normy. Spoľahnite sa na rýchlu, efektívnu a presnú tlakovú skúšku.

Potrubie pred skúškou skontrolujeme a zameriame sa na jeho tesnosť, prípadné rizikové úseky či možnosti poruchy a havárie. Tlak v potrubí sledujeme pomocou špeciálnej meracej techniky. Meraním zistíme, či nové rozvody spĺňajú požadované kritériá. Ak áno, vystavíme vám oficiálne potvrdenie a záznam o prevedení odbornej skúšky.

Profesionálne tlakové skúšky ku kolaudácii poskytujeme v Topoľčanoch, Partizánskom, Prievidzi, Novákoch, Handlovej, Bojniciach, Bánovciach nad Bebravou, Nitre, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom a Trenčíne.

Pôsobíme v lokalitách: Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Nováky, Handlová, Bojnice, Bánovce nad Bebravou, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.

Tlakové skúšky potrubia | Voda - kanalizácia - kúrenie

 • kompletná kontrola rozvodov
 • tlakové skúšky vodovodného potrubia
 • tlakové skúšky vodovodnej prípojky
 • tlakové skúšky vnútorných rozvodov vykurovania
 • vydanie potvrdenia o vykonaní tlakovej skúšky

Kontaktujte nás

Potrebujete tlakové skúšky ku kolaudácii? Sme k dispozícii nonstop pre všetky typy stavieb.

Tlakové skúšky ku kolaudácii

V akých lokalitách poskytujeme tlakové skúšky rozvodov?

Tlakové skúšky poskytujeme v lokalitách:

 • Topoľčany
 • Partizánske
 • Prievidza
 • Nováky
 • Handlová
 • Bojnice
 • Bánovce nad Bebravou
 • Piešťany
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Trenčín
 • Nitra